דוד בן אפרים  40 שנה בענף האגרוף

Already achieved massive success in the professional boxing

David will motivate you to achieve more than you ever dreamed that you could have on your own.

מי המאמן?